พิธีขอขมากรรม

พิธีขอขมากรรม เป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ จัดกิจกรรมทุกวันขึ้น 14 ค่ำ ของทุกเดือน ณ เรือนธรรมลำพญา (ป่ามะขาม) จังหวัดสระบุรี

หมอชีวก

"เนื้อหาใช้ภายในบริษัทเท่านั้น"

Visitors: 16,061