เกี่ยวกับบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล(จำกัด)

บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด
BANSAMONPRAI CHAIMONGKOL CO.,LTD.

เลขที่ 103/9 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมืองสาย 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ดำเนินการเป็นธุรกิจเครือข่ายมาแล้วกว่า 15 ปี โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธื์ 100% ในรูปแบบผลิตภุณฑ์เสริมอาหาร จากบริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินเอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา มี อย. รับรองถูกต้อง (อย. เลขที่ 21-4-00449-1-0001)

บริษัท De souza’s
The Logical Choice For Quality Healthfood Product
(909) 849-5172 Fax (909) 849-1348 P.O. Box 395 Beaumont,
California 92223 U.S.A


คลอโรฟิลล์ของดีซูซ่า ได้รับการยอมรับว่าเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้ เป็นคลอโรฟิลล์ที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับหนังสือรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในเงื่อนไขความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ (FDA)

ประวัติ บริษัท ดี ซูซ่า  อินเตอร์เนชั่นแนล อินเอร์ปอเรชั่น

ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 โดยใช้ชื่อว่า ดี ซูซ่า ฟู๊ดคอมพานี ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ดี ซูซ่า คอร์ปอเรชั่น และเป็น ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น ในที่สุด

เมื่อ ดี ซูซ่า ได้ขยายตลาดครอบคลุมหลายประเทศมากขึ้น โดยยึดมั่นในปรัชญาของบริษัทฯ ที่ว่า “มุ่งมั่นสรรค์สร้างสุขภาพดี” (COMMITMENT TO GOOD HEALTH) ซึ่งมิสเตอร์ พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) ผู้ก่อตั้งได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดมา

พอล ดี ซูซ่า (PAUL DE SOUZA) และ ดี ซูซ่า ฟู๊ด คอมพานี ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกรายแรกในธุรกิจ “อาหารเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเจริญเติบโตมากมายในปัจจุบัน พอล ดี ซูซ่า เป็นชาวโปตุเกตโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1911 เป็นบุตรคนโตในจำนวน 17 คน ของเอ็มมานูเอล และ มาเรีย ดี ซูซ่า ซึ่งอพยพครอบครัวมาอยู่สหรัฐอเมริกาเมื่อเขาอายุได้เพียง 11 ปี ได้เดินทางออกจากรัฐแมสซาซูเซตเพื่อไปแสวงโชคด้วยตนเองเมื่ออายุ 17 ปี

พอล ดี ซูซ่า ได้ย้ายมาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี ค.ศ.1938 พร้อมทั้งได้ก่อตั้งบริษัท ดี ซูซ่า ฟู๊ด คอมพานี เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ปลอดสารพิษ” (ORGANIC FOOD) ขึ้นเป็นแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา และหลังจากนั้นก็ได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชโดยปราศจากการใช้สารเคมี หรือที่เรียกว่า ORGANIC GARDENING ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริโภคเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไร หลังจากการค้นคว้าวิจัยอย่างมากมายก็พบว่า “พืชที่ดีต้องมาจากดินที่ดี” แต่ดินที่ถูกทำลายจากปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าวัชพืชต่างๆ ก็สามารถ “ปฏิพัฒนา” (REJUVENATE) ให้กลับมามีสภาพที่ดีได้ ซึ่งหลังจากที่เขาได้เข้าไปร่วมงานกับ “สมาคม” ต่างๆ ก็สามารถ “ปฏิพัฒนา” (REJUVENATE) ให้กลับมามีสภาพที่ดีได้ ซึ่งหลังจากที่เขาได้เข้าไปร่วมงานกับ “การเกษตรแห่งประเทศอังกฤษ” (ENGLISH SOCIETY OF AGRICULTURAL) ในส่วนของ “สมาคมดิน” (SOIL ASSOSIATION) ซึ่งได้หลักการมาจากคัมภีร์โบราณ ฮีบรู ของอิสราเอลซึ่งมีอายุกว่า 3,000 ปี เกี่ยวกับการฟื้นสภาพดิน เขาก็นำความรู้ทั้งหมดที่ได้กลับมาปฏิพัฒนาดินเพื่อการเกษตรกรรมของแคลิฟอร์เนีย จนกระทั่งสามารถทำการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นผู้ก่อตั้ง ORAGANIC GROWERERS และ GARDENINGCLUBSหรือ “สมาพันธ์ผู้เพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ” ขึ้นเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสมาพันธ์ดังกล่าวยังคงดำเนินกิจการและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่หลักในการออกหนังสือรับรองคุณภาพการเพาะปลูกสำหรับเกษตรที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

พอล ดี ซู่ซ่า ได้เรียนรู้ถึงสาระสำคัญที่มีอยู่ในพืช คือ “คลอโรฟิลล์” ว่ามีประโยชน์เอนกอนันต์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลาย “คลอโรฟิลล์” สามารถเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติคือแสงอาทิตย์ และของเสียคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรต และก๊าซออกซิเจน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืช ถ้าปราศจาก “คลอโรฟิลล์” แล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดบนโลกนี้อีก

พอล ดี ซูซ่า มีความภูมิใจมากที่เป็นคนแรกที่สามารถสกัด “คลอโรฟิลล์” ออกมาใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ และเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้ (WATER SOLUBLE) และ ดี ซูซ่า ฟู๊ด คอร์ปอเรชั่น คือผู้ผลิตรายแรกที่ผลิต “คลอโรฟิลล์” ออกจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคไปตั้งแต่ ปี ค.ศ.1957 เป็นต้นมา “คลอโรฟิลล์” ของ ดี ซูซ่า ได้รับการยอมรับว่าเป็น “คลอโรฟิลล์” ที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน และเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับหนังสือรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในเงื่อนไขความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล มีสาขาย่อยจำนวน 2 สาขาดังนี้


สาขา1 จังหวัดสระบุรี

ศูนย์ประชุมป่ามะขาม เลขที่ 367 หมู่ 5 ถนนปากช่อง-ลำนารายณ์ บ้านเขานมนาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สาขา 2 จังหวัดระยอง 
ศูนย์ประชุมมาบข่า เลขที่ 179 ถนนสาย 11 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

 


ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล(จำกัด)
ประเภทจดแจ้ง
เลขสาระบบ
ประเภทอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(ไทย)
ชื่อผลิตภัณฑ์(อังกฤษ)

ประเภทใบอนุญาต
เลขสถานที่/เลขใบอนุญาต
ผู้รับอนุญาต
ผู้นำเข้า

: จดทะเบียนอาหารนำเข้า
: 21-4-00449-1-0001
: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
: คลอโรฟิลล์ชนิดน้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตราบ้านสมุนไพร)
: LIQUID CHLOROPHYLL (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
  (BAN SAMONPRAI TM)
: ใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้า
: 21-4-00449
: บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล(จำกัด)
: บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล(จำกัด)

 


  

เอกสารสำคัญของบริษัทฯ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ภ.พ. 20 export certificate-food 


ผู้ก่อตั้ง บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด 
คุณชัยมงคล ศรีอุดม   ตำแหน่ง   ประธานผู้บริหารบริษัทฯ

 


"เนื้อหาใช้ภายในบริษัทเท่านั้น"  

Visitors: 16,061